BM ajansı, nükleer enerjinin rolünü görebileceğini söylüyor

210th Knowledge Seekers Workshop - Feb 8, 2018 (Haziran 2019).

Anonim

BM 'nin nükleer dairesi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, nükleer güçle elektrik üretimi için küresel kapasitenin önümüzdeki yıllarda daralacağını söyledi.

Yeni bir raporda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), sektörün "yaşlanan reaktörler emekli ve endüstri rekabet güçlüğü ile mücadele ettiği" gibi zorluklarla karşılaşacağını söyledi.

IAEA, "Genel olarak, yeni projeksiyonlar nükleer enerjinin dünyadaki enerji karışımındaki mevcut yerini korumak için mücadele edebileceğini gösteriyor." Dedi.

En kötü durum senaryosunda, nükleer enerji kapasitesi 2030 yılına kadar yüzde 10'dan fazla düşecektir.

Sektördeki sıkışıklığa katkıda bulunduğu öne sürülen diğer etkenler, doğal gazın düşük fiyatı, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik fiyatları üzerindeki etkisi ve Japonya'daki 2011 Fukushima felaketine karşı küresel tepki olmuştur.

Birçok ülke, Almanya ve İsviçre de dahil olmak üzere nükleer enerjiyi durdurma planlarını açıkladı ve IAEA, endüstrinin "artan güvenlik gereksinimleri nedeniyle inşaat sürelerinin ve maliyetlerinin arttığını" söyledi.

Buna göre ve "2030 civarında ve ötesinde emekliye ayrılması planlanan önemli sayıda reaktör", IAEA'nın projeksiyonlarının alt ucunun, 2017 yılı 392 gigawatt seviyesinden yüzde 10'un üzerinde bir kapasiteye sahip olduğunu görüyoruz.

Avrupa ve Kuzey Amerika'daki kapasite aynı senaryo altında neredeyse üçte bir oranında düşebilir.

Küresel düzeyde, bu projeksiyon, dünya elektrik üretiminin yüzde 2, 8'ine gerileyen nükleer enerjinin, bugün yüzde 5, 7'den azalarak 2050'ye kadar düşeceğini görecekti.

IAEA, "Gelişmekte olan ülkelerde, özellikle de Çin ve Hindistan gibi ülkelerin büyük miktarda elektriğe ihtiyaç duydukları ve ayrıca sera gazı emisyonlarını azaltmak istedikleri Asya'da nükleer güce olan ilgi hala güçlü." Diyor.

IAEA Genel Müdürü Yukiya Amano, "Nükleer enerjinin tam potansiyelinin kullanılması konusunda önemli bir ilerleme kaydedilmeden, dünyanın sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve iklim değişikliğini hafifletmek için yeterli enerji sağlaması zor olacak." Dedi.

Ancak, yeşil kampanyacılar genellikle nükleer atıkların potansiyel tehlikelerine işaret ediyor ve yenilenebilir enerji yatırımlarının iklim değişikliğiyle mücadelede daha sürdürülebilir bir yol olduğunu söylüyorlar.

menu
menu